Hjem

Grundejerforeningen Allerød den 21. december 2017

Lærkenborg

 

 

 

Generalforsamling onsdag den 31. januar 2018

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30 på Engholmskolen, mødelokale v/kantine med følgende dagsorden:

 

1, Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning for 2017

 

3. Fremlæggelse og evt. godkendelse af regnskab

 

4. Forslag fra medlemmerne

 

5. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2018

 

6 Valg af

a)Formand

b)2 bestyrelsesmedlemmer

c)Suppleant

 

7. Valg af

a)Revisor

b)Revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal i henhold til vedtægternes § 3 afleveres senest den 17. januar 2018 til formanden, Poul Fischer, Lærkenborg Alle 19.

 

Bestyrelsens beretning samt regnskab og budget lægges på hjemmesiden - http://www.laerkenborg-alle.dk/ senest onsdag den 24. januar 2087. Hvis man ikke har adgang hertil, kan materialet rekvireres hos formanden, telefon 40259071.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundejerforeningen Lærkenborg

Bestyrelsen

 

Formand: Poul Fischer, Nr. 19. Tlf. 40259071, mail: fischerallerod@webspeed.dk

Næstformand: Henning Lundstrøm, Nr. 46

Kasserer: Pia Vesterlykke, Nr. 12

Sekretær: Kim Hølmer, Nr. 27

Bestyrelsesmedlem: Jens Clausen, Nr. 58

Suppleant: Peter Runesten Petersen, Nr. 14

Materiale til generalforsamling: Se fanerne vedr. aktiviteter, beretning og regnskab og budget.

Grundejerforeningen Lærkenborg © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use